dinsdag 23 juni 2009

Komkommertijd


Groot nieuws gisteren: twitter, blog of hyve nooit dat je op vakantie bent, want het inbrekersgilde leest mee. Pas maar op, Edwin!

woensdag 17 juni 2009

Let's Tweet Tehran


Wat web 2.0 kan betekenen voor een maatschappij zonder vrije nieuwsgaring, zien we deze week weer in Iran. De enorm gespannen situatie na de verkiezingen daar wordt verslagen door bloggers, twitteraars, flickies (ik wist ook niet dat ze zo heetten) en facebookers. Kijk bijvoorbeeld eens op Twitter Search onder #iranelection, waar voortdurend nieuwe tweets binnenkomen, waarmee berichten, filmpjes en foto's worden verstuurd.

Power to all our friends.

foto: Hamed Saber

vrijdag 12 juni 2009

Netwerken in hoger onderwijs

Mijn collega Jos Fleuren twitterde deze week over een artikel getiteld Social networks zijn de redding van het hoger onderwijs in Nederland. De auteur, Job Twisk, is docent op de Faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Daar heeft hij ervaring opgedaan met HUmedia, een online community voor studenten en medewerkers van de HU.

Twisk poneert de interessante stelling studenten dat de waarde van een onderwijsinstelling de waarde is die studenten, alumni en werkgevers aan de organisatie toekennen. Hoe maak je die zo groot mogelijk: door slim communitymanagement.

Uiteindelijk vormt een community de basis voor een cultuur, een vruchtbare omgeving – zonder dat dit expliciet wordt uitgesproken tussen de leden van de community- waarin kennis wordt overgedragen. En dan niet de kennis die vrijkomt tijdens colleges of die in boeken staat, maar kennis die collectief aanwezig is in de community zelf en die alleen door interactief contact op een social network of mondeling aan elkaar wordt overgedragen.

En in de toekomst betekent dit volgens Twisk dat sociale netwerken uitgroeien tot instituten die de voorwaarden waaronder het onderwijs gegeven gaat worden bepalen, als ook de reputatie en waarde van de onderwijsinstelling. Na de opleiding zullen studenten gaan werken bij bedrijven die hen gescout hebben via het netwerk, en zal de onderwijsinstelling van blijvende waarde zijn voor de student bij het onderhouden en vergroten van zijn kennis en netwerk.

Interessant. Er kunnen wel wat gaten in worden geschoten; je kunt als onderwijsorganisatie er nog zo veel in investeren, maar als je doelgroep er niet aan wil heb je er nog niks aan. Je zult dus moeten kijken hoe je ze aan je bindt. Misschien door je hele online leeromgeving in zo'n community te integreren?
Is het daarnaast reëel of wenselijk om dit te realiseren? Ik denk wel dat Twisk een paar aardige punten heeft, zoals het gebruik van deze netwerken door bedrijven om talent te scouten (en andersom). En ook interessant om te bedenken of je als onderwijsondersteunende organisatie iets in dit netwerk kunt bijdragen.

Leuk om na het weekend nog eens over na te denken.

dinsdag 9 juni 2009

"Europees" debat

Na de Europese verkiezingen van 4 juni waart al een paar dagen de hoogst merkwaardige televisieuitzending van die avond door mijn hoofd. Ikzelf had me voorafgaand aan 4 juni in Europa verdiept, nagedacht over wat mijn standpunten over Europa nou eigenlijk zijn, een Europese stemwijzer ingevuld en uiteindelijk mijn stem uitgebracht voor Europa. In tegenstelling tot vroeger, toen mijn gematigde interesse in de landelijke politiek toch vooral mijn stem bepaalde.


Toen de uitslagen binnen waren gedruppeld en duidelijk was dat de PVV de grote winnaar was, schoven de leiders van de partijen aan voor een debat onder leiding van Ferry Mingelen. Verbazend genoeg waren het geen Europarlementariërs, maar de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer die bij Ferry aanschoven, en viel er nauwelijks iets van een zinnige discussie over Europa waar te nemen. Jan Blokker beschreef vandaag in nrc.next prachtig wat er gebeurde:
Louter redeloze fractievoorzitters lieten het geschreeuw over zich heen komen. Niet één met de intelligentie, de argumenten en het retorische talent om verder te komen dan ongearticuleerd terugroepen. Niemand bij machte om de winnaar met rationele taal in z’n eigen hoek te drijven.

Ik werd er enorm zenuwachtig van en vroeg mij af: Waar gaat dit in vredesnaam over? Hoe moeten wij echt ooit in Europa geïnteresseerd raken, als je leidende politici niet eens in staat zijn er een debat over te voeren? Waar moeten wij naartoe, als niemand de verkramptheid durft af te schudden en te gaan staan voor wat hij denkt? En hoe ver kan die feestpruik gaan voordat iemand zegt: Bedenk wel, dat jouw vrijheid afhangt van de vrijheid die je een ander gunt?

woensdag 3 juni 2009

HBO Kennisbank, schatkamer in aanbouw

Gerard Bierens verwijst op zijn blog en via Twitter naar een artikel dat hij samen met Desirée van den Bergh heeft geschreven in Digitale Bibliotheek. Het artikel, getiteld HBO Kennisbank, onmisbare schakel 2.0, is zeker een aanrader om te lezen. Afgelopen jaar heb ik meegewerkt aan de "lancering" van de HBO Kennisbank hier op de HAN, aangezien ik contactpersoon ben voor de opleiding Facility Management. Deze leverde zijn afstudeerverslagen al digitaal aan, en waar deze eerst op het intranet werden gezet waren ze nu dus een aangewezen testcase voor de HBO Kennisbank.

Ik ben het met Gerard eens: de HBO Kennisbank vormt een prachtige schatkamer van alle kennis die HBO's voortbrengen. In het begin vond ik de interface niet prettig en de invoermodule was een draak. Dit is gelukkig verbeterd. Jammer genoeg merkte ik wel dat de opleiding zelf erg moest wennen aan de vrije toegankelijkheid van die kennis. Vroeger moest je tenminste nog het Studiecentrum in om daar tussen de papieren verslagen te zoeken, of stond de digitale versie nog enigszins afgeschermd door een wachtwoord op het intranet. Bij de HBO Kennisbank kan iedereen, altijd en overal alles lezen. De bedrijven waar studenten hun afstudeerprojecten deden waren ook niet erg happig en maakten redelijk massaal gebruik van het formulier om publicatie van het verslag te verhinderen.

Zelf ben ik blij met Gerards artikel en de oproep daarin om de uitdaging aan te gaan. Hij noemt een aantal gebruiksvriendelijke opties in de HBO Kennisbank, zoals de RSS-functie, waar ik nog niet van op de hoogte was. Voor gebruikers wordt de kennisbank alleen maar beter en nuttiger. De uitdaging voor ons wordt de opleidingen én hun partners in onderwijs daarvan te overtuigen. Want we hebben elkaar nodig, om van de HBO Kennisbank echt die "onmisbare schakel tussen onderwijs, onderzoek en beroepsveld" te maken.